Fluor

Nume: Fluor
Simbol: F
Numar atomic: 9
Masa atomica: 18.998404 g/mol
Punctul de topire: -219.62 °C (53.530006 °K, -363.31598 °F)
Punctul de fierbere: -188.14 °C (85.01 °K, -306.652 °F)
Numarul de protoni/electroni: 9
Numarul de neutroni: 10
Clasificare: Halogen
Structura cristalina: Cubica
Densitate: 1.696 kg/m³
Culoare: verzuie
Miros: inabusitor

Fluorul a fost descoperit de Moissan (Franța) în 1886.

Timp îndelungat fluorul nu a fost studiat deloc datorită marii sale reactivități și toxicități.

În 1907, chimistul belgian Frédéric Swarts (1866-1940) a preparat diclorodifluorometanul, cercetările asupra fluorului fiind stimulate de folosirea acestui compus ca amestec răcitor.

În 1986, la aniversarea a 100 de ani de la descoperirea sa, Karl Christe a pus la punct o metodă pur chimică de preparare prin reacția în mediu de HF anhidru, la 150 °C dintre K2MnF6 și SbF5. Are loc următoarea reacție:

2K2MnF6+4SbF6 → 4KSbF6 + MnF2 + F2

Fluorul este un element chimic din grupa 7 a sistemului periodic, grupa halogenilor.În stare elementară formează molecule compuse din doi atomi F2, care este singura legătură posibilă dintre cei doi atomi. Este cel mai electronegativ dintre toate elementele.Fiind un element foarte reactivdin punct de vedere chimic, combinandu-se cu majoritatea elementelor, chiar la temperatura joasa. Actiunea lui fiziologica este analoga cu aceea a clorului, insa mai intensa.

In industrie poate fi obtinut doar printr-o singura metoda,care consta in electroliza unei soluții de KF în acid fluorhidric anhidru.Operația se desfășoară în recipienți de cupru sau nichel, care reprezintă catodul, unde se formează hidrogen H2 iar la anodul din grafit se degajă fluorul F2.
Actual utilizarea fluorului este aplicata variat, deoarece sa observat ca inlocuind hidrogenul in diferiti compusi organici este cu mult mai inactiv.Astfel din el se produc:izolatori electrici, mase plastice cu inerție mare, lubrifianți… La fel fluorul se mai utilizează la prevenirea apariției cariilor dentare dar și în industria atomică.


Реклама