Petrolul, sau țițeiul, împreună cu cărbunii și gazele naturale fac parte din zăcămintele de origine biogenă care se găsesc în scoarța pământului. Petrolul, care este un amestec de hidrocarburi solide și gazoase dizolvate într-un amestec de hidrocarburi lichide, este un amestec de substanțe lipofile. Țițeiul în stare brută (nerafinat) conține peste 17 000 de substanțe organice complexe, motiv pentru care este materia primă cea mai importantă pentru industria chimică (vopsele, medicamente, materiale plastice, etc.) și producerea carburanților. Ca o curiozitate, se poate menționa că unele varietăți de țiței devin fosforescente în prezența luminii ultraviolete.

Cercetarile de specialitate au stabilit ca petrolul- supranumit In mod justificat si »aurul negru», pentru calitatile si avantajele pe care le ofera- s-a impus printr-o continua si remarcabila diversificare a utilizarii lui In cursul istoriei, fiind prezent »pretutindeni, universal si multiplu dintotdeauna, etern si misterios». In ultimul secol aces ta a devenit un produs extrem de cautat, absolut necesar desfasurarii vietii economice moderne, un factor important al politicii internationale si indispensabil In vreme de razboi, provocand dese si aprinse conflicte diplomatice si economice, batalii »reci» sau »calde», tensiuni si suspiciuni Intre state si natiuni. La sfarsitul sec. al XIX- lea, Inceputul sec. al XX- lea s-a trecut pentru prima data la utilizarea derivatelor obtinute din extragerea »aurului negru» drept combustibil. In a doua jumatate a veacului trecut, singur lampanul- produs obtinut din distilarea petrolului sau titeiului- era solicitat cel mai adesea pe piata, el servind prin excelenta la iluminat. Celelalte subproduse petroliere mult folosite si cerute astazi (pacura sau mazutul, esenta sau benzina, uleiurile minerale, parafina s.a) erau prea putin cunoscute ori nu-si gasisera o Intrebuintare larga. Interesul pentru petrol a crescut brusc o data cu inventarea motorului cu combustie interna In ultimul deceniu al secolului trecut. Dupa cum se stie, In anul 1897, Diesel a brevetat motorul, ce-i poarta numele, functionand exclusiv pe baza de pacura si care a capatat curand o larga utilizare In industrie, cai ferate, marina comerciala si militara etc.
Carbunele, combustibil solid care In a doua jumatate a secolului al XX- lea a contribuit substantial la prosperarea economica a Marii Britanii, Germaniei si a S.U.A., a Inceput sa fie concurat serios de catre combustibilul lichid- adica de petrol- a fost de- a dreptul spectaculoasa. Astfel este de ajuns sa amintim ca deja In anul 1930 peste 26% din energia mondiala era furnizata de petrol, In vreme ce astazi proportia respectiva s-a dublat. Aceasta ascensiune rapida s-a datorat indiscutabil avantajelor multiple pe care le-a prezentat din primul moment petrolul, fata de carbune, ca producator de energie:
· randamentul superior (1 kg titei = 1,7 kg carbune);
· extractia mai usoara;
· lesne de transportat (prin pipe-lines-uri) si In scurt timp, cu minim de pierderi;
· transport pe mare
In condit
ii mai avantajoas
e (Incarcare, securitate, volum etc.);
· prin calitatile lor, produseler petroliere asigura vaselor comerciale sau de razboi o raza de actiune superioara si o mare mobilitate.
Larga utilizare pe care a capatat-o petrolul a avut drept rezultat cresterea rapida a cererii mondiale de combustibil lichid. Acest lucru a determinat, la randul sau, sporirea In adevarate salturi a productiei de titei, care a devenit un produs extrem deapreciat si de cautat, mai ales datorita repartitiei lui inegale pe glob. Astfel, In timp ce Intre 1857 si 1900 productia mondiala anuala de titei a urcat de la 275 tone la 22,3 milioane tone, ea atinsese deja 104,9 milioane tone, pentru ca In anul 1927 sa se cifreze la 172,8 milioane tone. Sporul Inregistrat fata de 1900 reprezenta, asadar, 500% In 1921 si circa 1000% In 1927.
Combustibilul lichid a fost produsul care a favorizat (prin reunirea unor mari capitaluri necesare cercetarii si extragerii lui, prin constituirea unor puternice Intreprinderi, dezvoltate vertical si orizontal, pentru prelucrarea, desfacerea si transportul lui etc.) Inchegarea unor puternice organizatii capitaliste. Astfel, primul trust capitalist — Standard Oil Co.- a fost fondat tocmai In domeniul industriei petroliere de John Rockefeller In 1882.
In decursul catorva decenii petrolul s-a transformat Intr-unul din elementele fundamentale ale vietii economice moderne. El a devenit- dupa expresia fericita a lui Anton Zischka- »sangele economiei». Forarea primului put de catre »colonelul» nord- american Edwin L. Drake a avut loc In 1859. Deci, petrolul nu numai ca a fost factorul decisiv In prosperarea industriei, oferind numeroase facilitati si avantaje, ci a si reprezentat un element important In viata internationala.
Cercetarile de specialitate au stabilit ca petrolul- supranumit In mod justificat si »aurul negru», pentru calitatile si avantajele pe care le
ofera- s-a impus printr-o continua si remarcabila diversificare a utilizarii lui In cursul istoriei, fiind prezent »pretutindeni, universal si multiplu dintotdeauna, etern si misterios». In ultimul secol acesta a devenit un produs extrem de cautat, absolut necesar desfasurarii vietii economice moderne, un factor important al politicii internationale si indispensabil In vreme de razboi, provocand dese si aprinse conflicte diplomatice si economice, batalii »reci» sau »calde», tensiuni si suspiciuni Intre state si natiuni. La sfarsitul sec. al XIX- lea, Inceputul sec. al XX- lea s-a trecut pentru prima data la utilizarea derivatelor obtinute din extragerea »aurului negru» drept combustibil. In a doua jumatate a veacului trecut, singur lampanul- produs obtinut din distilarea petrolului sau titeiului- era solicitat cel mai adesea pe piata, el servind prin excelenta la iluminat. Celelalte subproduse petroliere mult folosite si cerute astazi (pacura sau mazutul, esenta sau benzina, uleiurile minerale, parafina s.a) erau prea putin cunoscute ori nu-si gasisera o Intrebuintare larga. Interesul pentru petrol a crescut brusc o data cu inventarea motorului cu combustie interna In ultimul deceniu al secolului trecut. Dupa cum se stie, In anul 1897, Diesel a brevetat motorul, ce-i poarta numele, functionand exclusiv pe baza de pacura si care a capatat curand o larga utilizare In industrie, cai ferate, marina comerciala si militara etc.
Carbunele, combustibil solid care In a doua jumatate a secolului al XX- lea a contribuit substantial la prosperarea economica a Marii Britanii, Germaniei si a S.U.A., a Inceput sa fie concurat serios de catre combustibilul lichid- adica de petrol- a fost de- a dreptul spectaculoasa. Astfel este de ajuns sa amintim ca deja In anul 1930 peste 26% din energia mondiala era furnizata de petrol, In vreme ce astazi proportia respectiva s-a dublat. Aceasta ascensiune rapida s-a datorat indiscutabil avantajelor multiple pe care le-a prezentat din primul moment petrolul, fata de carbune, ca producator de energie:
· randamentul superior (1 kg titei = 1,7 kg carbune);
· extractia mai usoara;
· lesne de transportat (prin pipe-lines-uri) si In scurt timp, cu minim de pierderi;
· transport pe mare In conditii mai avantajoase (Incarcare, securitate, volum etc.);
· prin calitatile lor, produseler petroliere asigura vaselor comerciale sau de razboi o raza de actiune superioara si o mare mobilitate.
Larga utilizare pe care a capatat-o petrolul a avut drept rezultat cresterea rapida a cererii mondiale de combustibil lichid. Acest lucru a determinat, la randul sau, sporirea In adevarate salturi a productiei de titei, care a devenit un produs extrem deapreciat si de cautat, mai ales datorita repartitiei lui inegale pe glob. Astfel, In timp ce Intre 1857 si 1900 productia mondiala anuala de titei a urcat de la 275 tone la 22,3 milioane tone, ea atinsese deja 104,9 milioane tone, pentru ca In anul 1927 sa se cifreze la 172,8 milioane tone. Sporul Inregistrat fata de 1900 reprezenta, asadar, 500% In 1921 si circa 1000% In 1927.
Combustibilul lichid a fost produsul care a favorizat (prin reunirea unor mari capitaluri necesare cercetarii si extragerii lui, prin constituirea unor puternice Intreprinderi, dezvoltate vertical si orizontal, pentru prelucrarea, desfacerea si transportul lui etc.) Inchegarea unor puternice organizatii capitaliste. Astfel, primul trust capitalist — Standard Oil Co.- a fost fondat tocmai In domen
iul industriei petroliere de John Rockefeller In 1882.
In decursul catorva decenii petrolul s-a transformat Intr-unul din elementele fundamentale ale vietii economice moderne. El a devenit- dupa expresia fericita a lui Anton Zischka- »sangele economiei». Forarea primului put de catre »colonelul» nord- american Edwin L. Drake a avut loc In 1859. Deci, petrolul nu numai ca a fost factorul decisiv In prosperarea industriei, oferind numeroase facilitati si avantaje, ci a si reprezentat un element important In viata internationala.

 

Formare

Teoria biogenă de formare a zăcămintelor de petrol susține că petrolul ia naștere din organisme marine plancton care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente.
Conform acestei teorii perioada de formare a petrolului se întinde pe perioada de timp de ca. 350 — 400 milioane de ani în urmă Devonian perioadă în care a avut loc în rândurile florei și faunei o mortalitate în masă, explicată prin teoria meteoritului uriaș care a căzut în aceea perioadă pe pământ, declanșând temperaturi și presiuni ridicate.
Astfel s-au format așa numitele substanțe cherogene ce provin din substanțe organice cu un conținut ridicat în carbon și hidrogen.
Prin procesele următoare de diageneză aceste substanțe cherogene pot deveni substanțe bituminoase, rocile sedimentare ce conțin substanțe cherogene sunt denumite roci mamă a zăcămintelor de petrol.
Materia cherogenă alcătuită din particule fin dispersate în roca mamă, sub anumite condiții, mai ales în prezența temperaturilor înalte suferă un proces de migrație fiind împinse de apa sărată care are o greutate specifică mai mare, sub presiunea exercitată particulele fine se unesc într-o masă compactă de petrol. Această migrație are tendință ascendentă spre suprafață, dacă acest proces de migrație este oprită de un strat impermeabil (argilos), are loc sub presiune îmbogățirea zăcământului care se află deja în porii rocii de depozitare a petrolului, în condiții asemănătoare iau naștere gazele naturale, de aceea deasupra unui zăcământ de petrol se poate afla o cupolă de gaz natural. În peninsula Arabiei zăcămintele de petrol se află înmagazinate într-un calcar poros biogen care a luat naștere din corali.
Compoziția zăcământului de petrol poate avea un raport diferit de alcani și alchene, la fel poate diferi raportul grupărilor alifatice și aromatice.
Teoria abiogenă are adepți mai puțini (Thomas Gold) petrolul ar fi rezultat din minerale, roci cu un conținut ridicat în carbon și hidrogen care având greutatea specifică mai mică au fost presate spre suprafață.

Obținere (extracție)

Dacă zăcământul de petrol se află aproape de suprafață, exploatarea se poate realiza prin cariere de suprafață, zăcămintele din profunzime sunt extrase prin sonde de petrol (foraje de adâncime). O altă modalitate de extragere a petrolului este extragerea din zăcămintele submarine cu ajutorul unor insule sau platforme de foraj unde dificultățile de forare sunt mult mai mari. La toate procedeele de foraj se folosește un lichid de sondă cu polimeri pentru a stabiliza gaura de foraj, care lichid necesită o greutate specifică mare, pentru aceasta se adaugă baritină, lichidul de foraj trebuie să aibă o anumită vâscozitate. Capul de foraj, freza, este prevăzut cu tăișuri cu vârf de diamant, coloana de sondă este alcătuită din țevi de oțel care se montează împreună prin înșurubare (una în alta) această coloană atingând lungimi de până la câteva mii de metri. În cazul zăcămitelor de petrol care nu se află sub presiune, această presiune se realizează prin pomparea de apă sau gaz, iar în cazul zăcămintelor cu o vâscozitate ridicată se presează lichide pentru reducerea vâscozității.

Реклама